top of page

HVEM ER VI?

MAD&MAD er drevet af Strømmen, som er et helhedsorienteret tilbud til unge med særlige behov.

Strømmens STU-elever undervises i autentiske læringsmiljøer, herunder MAD&MAD, hvor der undervises udfra mesterlæreprincippet.

MAD&MAD samarbejder Nordvang, som er en gård tilhørende Strømmens STU-linje: "Dyr, planter og natur". Herfra modtager vi sæsonens frugt, grønt og krydderurter.

Strømmen har et særligt fokus på at skabe beskæftigelse til mennesker med nedsat erhvervsevne. Medarbejderne hos MAD&MAD er således primært ansat på særlige vilkår.

Vi har hos MAD&MAD et tæt samarbejde, med Bysekretariatet, herunder fællesspisninger og aktiviteter for bydelens beboere. 

 

Bysekretariatet varetager Den boligsociale Helhedsplan i Randers i tæt samarbejde med Randers Kommune og boligorganisationerne. Bysekretariatet er en del af Boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden.

 

 

LINK 

bottom of page